Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht (toezichthouder nachtregister)

Geldend van 04-04-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht (toezichthouder nachtregister)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit ex artikel 438 Wetboek van Strafrecht (toezichthouder nachtregister)
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wetboek van Strafrecht, art. 438

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2017 Nieuwe regeling

20-03-2017

gmb-2017-53422

Z.36714