Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 februari 2017, PZH-nr. 580396865, tot vaststelling van de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017)

Geldend van 16-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 februari 2017, PZH-nr. 580396865, tot vaststelling van de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017)
Citeertitel Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland Zuid-Holland, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2021 artikel 21, 28, toelichting

05-01-2021

prb-2021-307

PZH-2020-760324100
13-12-2019 24-10-2019 16-01-2021 Artikel 34 wordt gewijzigd.

03-12-2019

prb-2019-8063

Onbekend.
24-10-2019 13-12-2019 artikel 1, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, paragraaf 3, 4, 5

15-10-2019

prb-2019-6961

PZH-2019-704675629
27-03-2018 24-10-2019 Wijziging van de artikelen 1 tot en met 13; vernummerd zijn de artikelen 14, 15 en 16 (oud) tot resp. 23, 24 en 25; Toelichting vervangen door nieuwe toelichting..

13-03-2018

prb-2018-2193

PZH-2018-640526836
04-04-2017 27-03-2018 nieuwe regeling

21-02-2017

Prov. Blad 2017, 1465

DOS-2015-0005387