Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 februari 2017, PZH-nr. 580396865, tot vaststelling van de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017)

Geldend van 16-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 21 februari 2017, PZH-nr. 580396865, tot vaststelling van de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017)
Citeertitel Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland Zuid-Holland, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2021 artikel 21, 28, toelichting

05-01-2021

prb-2021-307

PZH-2020-760324100
13-12-2019 24-10-2019 16-01-2021 Artikel 34 wordt gewijzigd.

03-12-2019

prb-2019-8063

Onbekend.
24-10-2019 13-12-2019 artikel 1, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, paragraaf 3, 4, 5

15-10-2019

prb-2019-6961

PZH-2019-704675629
27-03-2018 24-10-2019 Wijziging van de artikelen 1 tot en met 13; vernummerd zijn de artikelen 14, 15 en 16 (oud) tot resp. 23, 24 en 25; Toelichting vervangen door nieuwe toelichting..

13-03-2018

prb-2018-2193

PZH-2018-640526836
04-04-2017 27-03-2018 nieuwe regeling

21-02-2017

Prov. Blad 2017, 1465

DOS-2015-0005387