Tariefverordening WP2000 Vervoerregio Amsterdam

Geldend van 29-07-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Tariefverordening WP2000 Vervoerregio Amsterdam
Citeertitel Tariefverordening WP2000 Vervoerregio Amsterdam
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Tarievenbeleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Personenvervoer 2000, artikel 32

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam heeft met ingang van 1 januari 2017 de naam gewijzigd in “Vervoerregio Amsterdam”. De geldende regelgeving van de Stadsregio Amsterdam in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017 is terug te vinden onder regelgeving van de Vervoerregio Amsterdam.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2017 01-01-2017 Wijziging naar aanleiding van wijziging naam Stadsregio Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam

07-03-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 28 juli 2017, nr. 414

BBV/2017/3697
01-04-2012 01-01-2012 01-01-2017 Wijziging artikelen 5.9 t/m 5.11 en toevoegen nieuw artikel 3.6 ivm mogelijkheden tariefdifferentiatie; actualiseren artikelen 1, 2.1, 3.1 en 10; vervallen artikelen 5.19 en 5.20.

13-03-2012

Nieuws dagelijks bestuur / Regiojournaal

2012/17
01-01-2009 01-08-2008 01-01-2012 Nieuwe regeling

16-12-2008

Nieuws dagelijks bestuur / Regiojournaal

08/35