Regeling vervallen per 01-01-2024

Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017

Geldend van 18-11-2019 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Zuiderzeeland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017
Citeertitel Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Wijziging Keur 2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-54987

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, Waterwet en Waterschapsbesluit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2019 01-01-2024 Wijziging artikelen 1.1, 4.1, 4.2 en vervallen artikel 6.5

29-10-2019

wsb-2019-12200

STBV-1628439472-30
01-04-2017 18-11-2019 Onbekend

02-02-2017

Flevopost

490777 en 494145