Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne houdende regels voor evenementenvergunningen Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017

Geldend van 20-07-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 07-03-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Borne
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne houdende regels voor evenementenvergunningen Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017
Citeertitel Beleidsregels Evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-38576 exb-2018-38577 exb-2018-38578 exb-2018-38579

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 172 Gemeentewet
  2. artikel 174 Gemeentewet
  3. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 1:3 Algemene plaatselijke verordening
  5. artikel 1:8 Algemene plaatselijke verordening
  6. artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Vergunningenbeleid Evenementen gemeente Borne 2004.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2017 07-03-2017 artikel 7, 9, toelichting

04-07-2017

Gemeenteblad 2017, 119482

17INT01700
17-03-2017 20-07-2017 nieuwe regeling

07-03-2017

Gemeenteblad 2017, 42821

17int00618