Beleidsregels Jeugdsubsidie culturele verenigingen

Geldend van 02-03-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Dalfsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Jeugdsubsidie culturele verenigingen
Citeertitel Beleidsregels Jeugdsubsidie culturele verenigingen
Vastgesteld door Gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013 of de dan geldende verordening.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2017 01-01-2017 Nieuwe regeling

19-12-2016

Gemeenteblad 01-03-2017, nr. 33401

08-12-2016, nummer RIS/16-0536