Regeling vervallen per 27-02-2024

Reglement van orde raadscommissies gemeente Emmen 2017

Geldend van 16-02-2017 t/m 26-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Emmen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde raadscommissies gemeente Emmen 2017
Citeertitel Reglement van orde raadscommissies gemeente Emmen 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 16
  2. Gemeentewet, art. 82

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2017 27-02-2024 nieuwe regeling

16-02-2017

Geen.

Onbekend.