Aanwijzingsbesluit meldingsplichtige evenementen gemeente Dalfsen

Geldend van 27-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dalfsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit meldingsplichtige evenementen gemeente Dalfsen
Citeertitel Aanwijzingsbesluit meldingsplichtige evenementen gemeente Dalfsen
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:25 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2017 Nieuwe regeling

13-12-2016

gmb-2017-9500

B&W16-02165