Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening toeristenbelasting 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Epe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening toeristenbelasting 2019
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-35303

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2020 nieuwe regeling

31-05-2018

gmb-2018-117789

2018-02913
15-11-2017 01-01-2019 artikel 10

09-11-2017

gmb-2017-198664

2017-16043
23-12-2016 15-11-2017 Nieuwe regeling

10-11-2016

Elektronisch gemeenteblad, nr. 182260

2016-20415