Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 14 december 2016 (6977) tot vaststelling van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 (Prov. Blad 2016, 6722)

Geldend van 22-03-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 14 december 2016 (6977) tot vaststelling van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 (Prov. Blad 2016, 6722)
Citeertitel Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Waterschapswet
  2. artikel 14 van de Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het laatste uitgegeven provinciaal blad waarin wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2019 01-01-2019 vervangen door nieuwe kaart, waarop het grondgebied van het waterschap is aangegeven als bedoeld in art. 3, eerste lid van het reglement.

30-01-2019

prb-2019-2117

PZH-2018-672304826
01-01-2017 22-03-2019 nieuwe regeling

25-10-2016

Prov. Blad 2016, 6722

PZH-2016-567099323