Parkeerverordening Lelystad 2017

Geldend van 05-04-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Parkeerverordening Lelystad 2017
Citeertitel Parkeerverordening Lelystad 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 Gemeentewet
  2. artikel 2a Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Parkeerverordening Lelystad 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verleningsvoorschriften Parkeren Lelystad 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2018 01-01-2018 art. 1 sub o, art. 3 lid 3 sub g

16-01-2018

gmb-2018-63617

170011534
01-01-2017 05-04-2018 nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2016, 185745

161840083