Nota Kostenverhaal 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota Kostenverhaal 2017
Citeertitel Nota Kostenverhaal 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit beleid vervangt per 1-1-2017 het raadsbesluit "Optimalisatie Grondbedrijf: Meerjaren Perspectief, Meerjaren InvesteringsProgramma's en Risicoprofiel"van 28 februari 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 Nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 28-12-2016

8-11-2016