Subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Bergen 2010

Geldend van 07-08-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (NH)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Bergen 2010
Citeertitel Subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Bergen 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht
  3. Monumentenverordening gemeente Bergen 2001

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bergen 2001

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-08-2010 Nieuwe regeling

29-06-2010

Gemeentekrant 04-08-2010

Onbekend