Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels voor parkeren Parkeerverordening Waterland 2017

Geldend van 28-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waterland houdende regels voor parkeren Parkeerverordening Waterland 2017
Citeertitel Parkeerverordening Waterland 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 149 Gemeentewet
  2. art. 2a Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Parkeerverordening Waterland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2016 nieuwe regeling

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 184503

118-66