Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent welstand Welstandsnota gemeente Maasgouw

Geldend van 22-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent welstand Welstandsnota gemeente Maasgouw
Citeertitel Welstandsnota gemeente Maasgouw
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-56918

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 1 lid m Woningwet
  2. art. 6.2 lid 1 Besluit omgevingsrecht
  3. art. 6.2 lid 2 Besluit omgevingsrecht
  4. art. 15 lid 1 Monumentenwet 1988

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016 bijlage 1

15-12-2016

Gemeenteblad 2016, 181046

R16.1087