Regeling vervallen per 18-05-2022

Algemene subsidieverordening Wijdemeren 2017

Geldend van 19-06-2019 t/m 17-05-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening Wijdemeren 2017
Citeertitel Algemene Subsidieverordening 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Algemene Subsidieverordening Wijdemeren 2017
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2019 01-01-2019 18-05-2022 Wijziging art. 13

09-05-2019

gmb-2019-148996

z. 48979
20-12-2016 19-06-2019 Nieuwe regeling

24-11-2016

gmb-2016-179036

Onbekend