Uitvoeringsbesluit plaatsen bouwmaterieel en bouwmateriaal op openbare plaatsen gemeente Nieuwegein

Geldend van 16-12-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit plaatsen bouwmaterieel en bouwmateriaal op openbare plaatsen gemeente Nieuwegein
Citeertitel Uitvoeringsbesluit plaatsen bouwmaterieel en bouwmateriaal op openbare plaatsen gemeente Nieuwegein
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Nieuwegein, art. 2:10

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit bouwmateriaal op de weg.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2016 nieuwe regeling

05-01-2016

Gemeenteblad 2016, 176745

Onbekend.