Algemene Subsidieverordening gemeente Leudal 2016

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leudal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Subsidieverordening gemeente Leudal 2016
Citeertitel Algemene Subsidieverordening gemeente Leudal 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2021 Wijziging

20-04-2021

gmb-2021-135357

Onbekend.
17-12-2016 01-05-2021 Nieuqwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, 177611

Onbekend