Regeling vervallen per 01-07-2018

Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten

Geldend van 12-12-2013 t/m 30-06-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Delft
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten
Citeertitel Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84, eerste lid, Gemeentewet, artikel 12b Woningwet, artikel 15, eerste lid, Monumentenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2013 01-07-2018 intrekken artikel 2.3

28-11-2013

Stadskrant, 4 december 2013

Onbekend
12-12-2013 12-12-2013 intrekken artikel 2.3

28-11-2013

Stadskrant, 4 december 2013

Onbekend
02-01-2006 12-12-2013 Onbekend

22-12-2005

Stadskrant, 1 januari 2006

Onbekend