Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds

Geldend van 15-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet Gemeenschappelijke Regelingen, art. 40 lid 1
  2. Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, art. 36 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2015 Nieuwe regeling

25-11-2015

Staatscourant, 2015, 46133

1235261