Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds

Geldend van 05-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet Gemeenschappelijke Regelingen, art. 40 lid 1
  2. Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, art. 36 lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de Gedeputeerde staten.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2023 artikel 1, 9, 13, 15, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 35, 35a, 36

22-02-2023

prb-2023-3733

02094313, 02070386
15-12-2015 05-04-2023 Nieuwe regeling

25-11-2015

Staatscourant, 2015, 46133

1235261