Mandaatbesluit coördinatie voorbereiding en bekendmaking besluiten project Rijnlandroute

Geldend van 17-11-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Mandaatbesluit coördinatie voorbereiding en bekendmaking besluiten project Rijnlandroute
Citeertitel Mandaatbesluit coördinatie voorbereiding en bekendmaking besluiten project Rijnlandroute
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuursrecht
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 3.33, eerste en vierde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2016 nieuwe regeling

15-11-2016

Prov. Blad, 5900

PZH-2016-568785832 DOS-2007-0001083)