Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Vlissingen 2016

Geldend van 15-12-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Vlissingen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Vlissingen 2016
Citeertitel Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Vlissingen 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-71886

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 140 van de Wet op het primair onderwijs
  2. artikel 134 van de Wet op de expertisecentra
  3. artikel 96g van de Wet op het voortgezet onderwijs

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2021 01-01-2021 1e wijziging

09-12-2021

gmb-2021-450936

Onbekend.
03-11-2016 15-12-2021 Onbekend

03-11-2016

Onbekend

Onbekend