Waterverordening provincie Fryslân

Geldend van 09-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Waterverordening provincie Fryslân
Citeertitel Waterverordening provincie Fryslân
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterwet, artikelen 2.4, 2.8, 3.2, 3.11, 4.5, 4.7, 5.1, 5.2, 5.5, 7.7 en 7.14
  2. artikel 145 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2023 artikel 3.2, toelichting

31-05-2023

prb-2023-6412

02101558
12-10-2021 09-06-2023 bijlage 1

22-01-2020

prb-2021-8899

Onbekend.
28-07-2016 12-10-2021 nieuwe regeling

20-04-2016

Provinciaal Blad, 2016, 4377

Statenvoorstel 1288121 (B05)