Havenverordening Gemeente Hollands Kroon

Geldend van 12-01-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hollands Kroon
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Havenverordening Gemeente Hollands Kroon
Citeertitel Havenverordening Gemeente Hollands Kroon
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Havenverordening Wieringen, vastgesteld bij raadsbesluit 16 mei 2002. Deze regeling vervangt de Gedragsregels havengebied Niedorp, vastgesteld bij collegebesluit van 03 april 2007. Deze regeling vervangt de Havenverordening Oude Zeug, vastgesteld bij raadsbesluit 22 maart 2001.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2013 nieuwe regeling

28-11-2013

CTR, 11 december 2013

agendapunt 10