Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk

Geldend van 27-10-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk
Citeertitel Standplaatsenbeleid gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. hoofdstuk 1 en hoofdstuk 5, afdeling 4 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Moerdijk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-2016 Nieuwe regeling

11-10-2016

Moerdijkse Bode week 43

Onbekend