Beleidsregel met betrekking tot de gladheidsbestrijding

Geldend van 20-10-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel met betrekking tot de gladheidsbestrijding
Citeertitel Beleidsregel met betrekking tot de gladheidsbestrijding
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp gladheidbestrijding
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2016 vaststelling nieuwe regeling

26-09-2016

elektronisch gemeenteblad week 42, 2016

1894/2016/847334