Regeling vervallen per 01-01-2020

Nadere subsidieregels archeologie

Geldend van 11-10-2016 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Nadere subsidieregels archeologie
Citeertitel Nadere subsidieregels archeologie
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp cultuur, subsidies
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2016 01-01-2020 nieuwe regeling

27-09-2016

Provinciaal Blad, 2016, 5553

Onbekend