Verordening van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent de behandeling bezwaarschriften (Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerrregio Amsterdam)

Geldend van 22-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent de behandeling bezwaarschriften (Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerrregio Amsterdam)
Citeertitel Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerregio Amsterdam
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam, artikel 32
  2. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 6
  3. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 7

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-2021 artikel 1.1, 2.3

18-05-2021

bgr-2021-486

BBV/2021/9660
01-01-2020 22-06-2021 artikel 1.1, 2.4, 5.3, 6.2, 7.1, hoofdstuk 3

10-12-2019

bgr-2019-1053

BBV/2019/7856
01-01-2017 01-01-2020 Wijziging titel verordening; art. 1.1 onder a; art. 2.2; art. 2.4, 4e lid; art. 3.1; art. 3.2, 2e en 3e lid; art. 7.1; art. 7.4

13-12-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 20 december 2016, nr. 603

BBV/2016/3380
01-11-2016 01-01-2017 Nieuwe regeling

11-10-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 28 oktober 2016, nr. 510

BBV/2016/3067