Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling Beeldschermbril

Geldend van 07-09-2016 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Algemeen

Overheidsorganisatie Medemblik
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling Beeldschermbril
Citeertitel Regeling Beeldschermbril
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbobesluit artikel 5.11

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2016 01-01-2011 01-01-2020 Onbekend

01-01-2011

Onbekend

Onbekend