Besluit van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep houdende uitvoeringsregels betreffende proceskosten en wegingsfactoren in de bezwaarfase van belastingzaken Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures Regionale Belasting Groep

Geldend van 17-03-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Regionale Belasting Groep
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep houdende uitvoeringsregels betreffende proceskosten en wegingsfactoren in de bezwaarfase van belastingzaken Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures Regionale Belasting Groep
Citeertitel Uitvoeringsregels proceskostenvergoeding bezwaarprocedures Regionale Belasting Groep
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 7:15 Awb
  2. art. 7:28 Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2017 01-01-2017 artikel 4, hoofdstuk III

23-02-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 156

.
23-01-2013 01-01-2017 nieuwe regeling

10-01-2013

Blad gemeenschappelijke regeling, 22-01-2013

10.01.13-6