Uitvoeringsregels hondenbelasting Regionale Belasting Groep 2014

Geldend van 01-10-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Regionale Belasting Groep
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Uitvoeringsregels hondenbelasting Regionale Belasting Groep 2014
Citeertitel Uitvoeringsregeling hondenbelasting Regionale Belasting Groep 2014
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 6 AWR
  2. art. 7 AWR
  3. art. 8 AWR
  4. art. 237 Gemw
  5. art. 20 lid 1 Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2014 nieuwe regeling

22-09-2014

Blad gemeenschappelijke regeling, 22-09-2014

22.09.14-5a