Standplaatsenbeleid Gemeente Bergen

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen (NH)
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Standplaatsenbeleid Gemeente Bergen
Citeertitel Standplaatsenbeleid Gemeente Bergen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bergen%20%28NH%29/632382/CVDR632382_2.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijziging die door het college is vastgesteld op 18 mei 2021, is bekendgemaakt op 21 mei 2021 in Gemeenteblad 2021, 158791. De beoogde ingangsdatum was 1 januari 2023, niet 22 mei 2021. Daarom is deze publicatie gerectificeerd op 3 augustus 2021 in Gemeenteblad 2021, 260567.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 artikel 5, 6

18-05-2021

gmb-2023-6594

Onbekend.
22-05-2021 01-01-2023 Artt. 5 en 6

18-05-2021

gmb-2021-158791

Onbekend.
06-02-2019 22-05-2021 Wijziging artt. 11, 12

29-01-2019

gmb-2019-26552

Onbekend.
01-08-2017 06-02-2019 artikel 3 en artikel 4 en vernummering

20-06-2017

Gemeenteblad 2017, 132284

Onbekend
29-12-2016 01-08-2017 artikel 10

22-11-2016

Gemeenteblad 2016 nr. 179353 28 december 2016

Onbekend
22-09-2016 29-12-2016 nieuwe regeling

21-06-2016

Gemeenteblad 2016 nr. 126419, 21 september 2016

Onbekend