Reglement basisregistratie personen

Geldend van 30-03-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement basisregistratie personen
Citeertitel Reglement basisregistratie personen (reglement BRP)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur en organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Met ingang van inwerkingtreding van dit reglement is het oude reglement, het Reglement BRP van 4 maart 2014, komen te vervallen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 3.8 Wet basisregistratie personen

De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen van Druten

De Wet bescherming persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2017 Nieuwe bijlage

28-03-2017

Publicatie elektronisch Gemeenteblad op 29 maart 2017

Onbekend
28-07-2016 30-03-2017 Nieuwe regeling

28-06-2016

Publicatie elektronisch Gemeenteblad op 27 juli 2016

Onbekend