Besluit van het algemeen bestuur van het Waddenfonds houdende afspraken rondom vergaderingen Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het Waddenfonds

Geldend van 15-02-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 04-01-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Waddenfonds
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het algemeen bestuur van het Waddenfonds houdende afspraken rondom vergaderingen Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het Waddenfonds
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het Waddenfonds
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 11 lid 3 Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht is niet compleet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2014 04-01-2013 artikel 2, 7, 8, 10, 14

16-01-2014

Provinciaal Blad 2014, 62

.