Fonds Sociaal Domeingemeente Moerdijk

Geldend van 09-08-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Fonds Sociaal Domeingemeente Moerdijk
Citeertitel Fonds Sociaal Domeingemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 160, eerste lid, onder e Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-08-2016 Onbekend

09-08-2016

Moerdijkse Bode week 35, 2016

Onbekend