Beleidsregels subsidie sportstimulering

Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels subsidie sportstimulering
Citeertitel Beleidsregels subsidie sportstimulering
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Sportstimulering
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht (titel 4.2)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2016 Onbekend

07-06-2016

Gemeenteblad 577

2016-20975