Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor kaderopleidingen sport Subsidieregeling kaderopleidingen sport

Geldend van 26-07-2016 t/m 31-12-2020

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Lelystad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor kaderopleidingen sport Subsidieregeling kaderopleidingen sport
Citeertitel Subsidieregeling kaderopleidingen sport
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2016 01-01-2021 nieuwe regeling

12-07-2016

Gemeenteblad 2016, 101034

160011047