Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel

Geldend van 08-09-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie MijnGemeenteDichtbij
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Citeertitel Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp RvO, DB
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artt. 56 t/m 59
  2. Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel, art. 18

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-09-2015 Nieuwe regeling

08-09-2015

Intranet, 15-09-2015

Onbekend