Begraafplaats aan de Walcherseweg; Verordening

Geldend van 18-09-1978 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Begraafplaats aan de Walcherseweg; Verordening
Citeertitel Verordening op de begraafplaats gelegen aan de Walcherseweg
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Begraafplaats
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-1978 Nieuwe regeling

17-04-1978

De Faam, 27-06-1978

burgemeester en wethouders d.d. 14-03-1978, volgnummer 78‑127