Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Venlo en omstreken

Geldend van 15-10-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Venlo
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Venlo en omstreken
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Venlo en omstreken
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2004 3e wijziging

15-10-2004

.

.