Gedragscode gemeenteraad

Geldend van 23-06-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Putten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedragscode gemeenteraad
Citeertitel Gedragscode gemeenteraad gemeente Putten
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp openbaar bestuur en administratie: het organisme
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 15 lid 3 en Verordening op de raadscommissies artikel 4 lid 5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2016 Nieuwe regeling

02-06-2016

Puttens Weekblad 22 juni 2016

416807