Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012

Geldend van 06-11-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-11-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Hof van Twente
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012
Citeertitel Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Subsidieverordening ondehoud gemeentelike monumenten 2012
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestursrecht, Gemeentewet, Algemene subsidieverordening Hof van Twente 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2012 06-11-2012 Aapassen maximaal toe te kennen subsidie per aanvraag

18-12-2012

Hofweekblad d.d. 27 december 2012

403935