Beleid verbranden gerooid en snoeihout 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hof van Twente
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid verbranden gerooid en snoeihout 2012
Citeertitel Beleid verbranden gerooid en snoeihout 2012
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer Algemene Plaatselijke Verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 nieuwe beleidsregel

07-02-2012

Hofweekblad d.d. 22 februari 2012

371379