Regeling vervallen per 16-12-2021

Aanbestedingsreglement voor de aanbesteding van concessies voor openbaar vervoer 2016-2017

Geldend van 21-07-2017 t/m 15-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Aanbestedingsreglement voor de aanbesteding van concessies voor openbaar vervoer 2016-2017
Citeertitel Aanbestedingsreglement Openbaar Vervoer Vervoerregio Amsterdam 2016-2017 ("AR OV - Vervoerregio 2016-2017")
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Personenvervoer 2000, artikel 50

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam heeft met ingang van 1 januari 2017 de naam gewijzigd in “Vervoerregio Amsterdam”. De geldende regelgeving van de Stadsregio Amsterdam in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017 is terug te vinden onder regelgeving van de Vervoerregio Amsterdam.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2017 01-01-2017 16-12-2021 Wijziging naar aanleiding van wijziging naam Stadsregio Amsterdam in Vervoerregio Amsterdam

13-04-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 20 juli 2017, nr. 399

BBV/2017/3976
16-06-2016 01-06-2016 01-01-2017 Nieuwe regeling

09-06-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 15 juni 2016, nr. 309

BBV/2016/2762