Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Geldend van 19-05-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eemsmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Participatiewet
  3. de Wet sociale werkvoorziening
  4. Gemeenschappelijke regeling Ability, artikel 33

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2016 nieuwe regeling

18-05-2016

Staatscourant 2016 Nr. 25707

2016-00948