Uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven Rhenen "Het zijn de kleine dingen die het doen"

Geldend van 21-04-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rhenen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven Rhenen "Het zijn de kleine dingen die het doen"
Citeertitel Uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven Rhenen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Geen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013, art. 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2016 Nieuwe regeling

12-04-2016

2016 - Gemeenteblad - 49565

2016 bis/140