Regeling vervallen per 31-12-2022

Gedragscode raads(commissie)leden gemeente Brunssum

Geldend van 17-04-2007 t/m 30-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Brunssum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedragscode raads(commissie)leden gemeente Brunssum
Citeertitel Gedragscode raads(commissie)leden gemeente Brunssum 2007
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 15
  2. Gemeentewet, art. 41c
  3. Gemeentewet, art. 69

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de gedragscode voor bestuurders, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 mei 1994 (gemeenteblad 1994 nr. 87) en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 17 februari 1998 (gemeenteblad 1998 nr. 6).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2007 31-12-2022 nieuwe regeling

17-04-2007

Onbekend.

2007/2140