Legesverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie DCMR Milieudienst Rijnmond
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Legesverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014
Citeertitel Legesverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van leges voor het verstrekken van afschriften van stukken door de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond uit 1993

12-12-2013

huis-aan-huisblad

21206225