Bijzondere verordening structurele en incidentele subsidies amateurkunstbeoefening Heemstede 2022

Geldend van 17-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 14-09-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Bijzondere verordening structurele en incidentele subsidies amateurkunstbeoefening Heemstede 2022
Citeertitel Bijzondere verordening structurele subsidies amateurkunstbeoefening Heemstede 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanhef van deze regeling is gewijzigd. De citeertitel van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2023 14-09-2021 aanhef, artikel 3, 4, 5, 6, 7

08-06-2023

gmb-2023-261034

1164412
23-03-2022 01-01-2022 17-06-2023 aanhef, artikel 1, 2, 6

27-01-2022

gmb-2022-72837

950415
13-04-2016 01-04-2016 23-03-2022 Nieuwe regeling

24-03-2016

Gemeenteblad 2016, 44670

666189