Regeling vervallen per 01-07-2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2010

Geldend van 01-07-2014 t/m 30-06-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2010
Citeertitel Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 44, lid 2
  2. Gemeentewet, art. 44, lid 3
  3. Gemeentewet, art. 95
  4. Gemeentewet, art. 96
  5. Gemeentewet, art. 97
  6. Gemeentewet, art. 98
  7. Gemeentewet, art. 99
  8. Gemeentewet, art. 147
  9. Rechtspositiebesluit wethouders
  10. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en forumleden 2014 gemeente Oldenzaal.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014 01-07-2014 intrekking

30-03-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 22-05-2015

INTB-15-01891
22-04-2010 11-03-2010 01-07-2014 nieuwe regeling

12-04-2010

Onbekend.

INT-10-00194